alle categorieën in Baard (253)

Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie Poel Van der

It Stalt 12
9022 BX Mantgum
06 21287279
Yext Logo
Adviesbureaus Personeel Mantgum

Autohuis Winsum Cnossen & vd Vaart

St. Michaelsberch 9
8831 ZM Winsum fr
0517 341 917
Yext Logo
Autodealer Winsum fr

Bezoekerscentrum Unia State Beers Folderpost VVV

Tsjerkepaad 3
9025 BM Bears fr
058 251 9263
Yext Logo
Verenigingen En Stichtingen Bears fr

Kentekenloket

St. Michaelsberch 9
8831 ZM Winsum
0517 341 917
Yext Logo
Rijbewijsbemiddeling Winsum

Loonbedrijf Machineverhuur Frankena BV

Kleasterdyk 49
8831 XA Winsum fr
0517 341 681
Yext Logo
Excavator Equipment And Accessories Winsum fr

Schoustra Dienstverlening

Butewei 22
9021 CS Easterwierrum
06 22801299
Yext Logo
Industriële And Commerciële Bouw Easterwierrum

Tandartsenpraktijk Mantgum

De Wide Hoeke 12
9022 AX Mantgum
058 250 1781
Yext Logo
Tandartsen Mantgum

Acadis Adler Bv

Buorren 12
8636 VA Britswert
058 250 1028
Windenergie Britswert

Acb

Walperterwei 33
8731 CD Wommels
0515 333 006
Audiovisuele Studio's En Producties Wommels

Altis B.V.

Froonackerdijk 2
8637 VR Wiuwert
058 250 1545
Bought-In Parts For The Furniture Industry Wiuwert

Artitude

Slinke 5/7
8637 VZ Wiuwert
058 250 1305
Decorbouw Wiuwert

Marnec Bv

Tsjerkebuorren 27
8843 KD Spannum
0517 342 926
Adviesbureaus Bedrijfsorganisatie Spannum

Marnetechniek B.V.

De Lange Baan 11
8731 DZ Wommels
0515 332 533
Electrical Installation Work Wommels

Penn Milieu Bv

Alde Bayumerdk 6
8841 KE Baaium
0485 348 555
Afvalstoffen Baaium

Rabobank

Fabrykswei 6
8734 HV Easterein
0515 570 270
Banken Easterein

Stornebrink

Tsjerkebuorren 54
8843 KE Spannum
0517 342 144
Makelaars En Adviseurs Overnames Spannum

Uula Natuurverven B.V.

Oer De Feart 8
8637 VW Wiuwert
058 250 1456
Organic Paints Wiuwert

Wapen Van Friesland, Het

It Plein 2
8835 XB Easterlittens
0517 342 996
Cafés Easterlittens
Skrins 2
8835 KW EASTERLITTENS
0515 332 573
Yext Logo
Hotel EASTERLITTENS
(0)
Hatzum 25
9035 VK DRONRYP
0517 233 678
Yext Logo
Haarden En Kachels - Fabrieken En Groothandel DRONRYP
(0)
St. Michaelsberch 4
8831 ZM Winsum fr
0517 342 349
Yext Logo
Autoreparatie And Auto-Onderhoud Winsum fr
Doarpsstrjitte 8
9021 CL Easterwierrum
058 250 1325
Yext Logo
General Contractors Easterwierrum
Greate Buorren 1
9024 EJ Weidum
058 251 9566
Yext Logo
Phonebook Weidum
Kleasterdyk 48
8831 XC WINSUM FR
0517 342 187
Yext Logo
Landbouwdiensten WINSUM FR
(0)
Sanpaed 3
9024 EC Weidum
06 23102848
Yext Logo
Horticulture And Landscape Gardening Services Weidum
Arsumerdyk 3A
9023 AN Jorwert
06 10887728
Yext Logo
Excavator Equipment And Accessories Jorwert
(0)
Iisbaan 6a
8731 DW Wommels
06 13946145
Yext Logo
Window And Door Frames Of Steel Wommels
Hegedyk 42
9026 BB JELLUM
058 251 9488
Yext Logo
Agriculture - Machinery And Equipment JELLUM
(0)
Seerp van Galemawei 5 7
9022 AA MANTGUM
058 250 1989
Yext Logo
Horticulture And Landscape Gardening Services MANTGUM
(0)
Walperterwei 47 B
8731 CD Wommels
0515 332 900
Yext Logo
Boomkwekerijen Wommels
Oer De Feart 31
8637 VV Wiuwert
058 250 1747
Diverse Grafische Activiteiten Wiuwert
(4)
De Finne 2
9022 AZ Mantgum
058 250 1575
Kappers Mantgum
(0)
Labadistendyk 30
8637 VJ Wiuwert
Schilders Wiuwert
(0)
Gele Buorren 3
8834 XK Baard
Behangers Baard
(0)
Terpwei 15
8842 LS Wjelsryp
0517 342 474
Oldtimers Wjelsryp
(0)
S Van Galemawei 23
9022 AC Mantgum
058 250 1190
Accountants Mantgum
(0)
Van Sminialeane 27
8731 BC Wommels
0515 332 202
Boekhouders Wommels
(0)
Buorren 9
8636 VA Britswert
058 250 1888
Boekhouders Britswert
(0)
Buorren 1
9032 XB Blessum
058 254 1383
Gemengde Landbouwbedrijven Blessum
(0)
Froonackerdijk 2
8637 VR Wiuwert
058 250 1545
Kantoorartikelen Wiuwert
(0)
De Wide Hoeke 12
9022 AX Mantgum
058 250 1174
Drukkerijen Mantgum
(0)
Dekemawei 7
8834 XA Baard
0517 341 272
Artsen And Specialisten Baard
(0)
Terp 23
8637 VH Wiuwert
058 250 1635
Binnenvaart Wiuwert
(0)
De Skuorrereed 19
9022 CC Mantgum
058 216 3008
Architecten Mantgum
(0)
Labadistendyk 2
8637 VJ Wiuwert
058 250 1819
Architecten Wiuwert
(0)
Terp 5
8637 VH Wiuwert
058 250 1973
Kunst And Kunstenaarsbenodigdheden Wiuwert
(0)
Tillewei 10
8842 LC Wjelsryp
0517 342 474
Autokeuringen Wjelsryp
(0)
De Lange Baan 2
8731 DZ Wommels
0515 332 876
Autokeuringen Wommels
(0)
St. Michaelsberch 9
8831 ZM Winsum fr
Autodealer Winsum fr
(0)
Hasthemerwei 2
8841 KG Baaium
0517 341 375
Hoogwerkers Baaium
(0)
Hearedk 2a
8735 HR Itens
0515 332 198
Evenementenverzorging Itens
(0)
Tsjerkebuorren 14
8843 KE Spannum
0517 342 200
Basis- And Kleuteronderwijs Spannum
(0)
Walperterwei 49
8731 CD Wommels
0515 331 991
Babyartikelen Detailhandel Wommels
(0)
Sibadawei 2
8734 Easterein
0515 331 290
Restaurant Easterein
(0)
Dekemawei 7
8834 XA Baard
0517 341 272
Artsen - Huisartsen Baard
(0)
Om E Terp 3
9022 BD Mantgum
058 250 1589
Bloemen And Planten Mantgum
(0)
It Stalt 10
9022 BX Mantgum
058 250 1290
Boekhouders Mantgum
(0)
Hegedyk 17
9026 BA Jellum
Timmerwerken Jellum
(0)
De Wal 1
9022 BT Mantgum
058 250 1307
Cafés Mantgum
(0)
Sibadawei 24
8734 HE Easterein
0515 332 125
Autokeuringen Easterein
(0)
Swingoerd 10
8731 CW Wommels
0515 333 123
Begrafenisverzorging Wommels
(0)
Kleasterdyk 24
8831 XC Winsum fr
Industriële And Commerciële Bouw Winsum fr
(0)
Van Eijsingaleane 3
8734 GC Easterein
0515 331 467
Brood And Banket Easterein
(0)
Leons 11
8833 KA Leons
Diverse Uitrustingen Verhuur Leons
(0)
It Hynstewaed 29
8835 XC Easterlittens
06 14466191
Interieurbouw Easterlittens
Buorren 11
9031 XS Boksum
058 254 1778
Artiesten Boksum
(0)
De Wal 1
9022 BT Mantgum
058 250 1307
Cafés And Kroegen Mantgum
(0)
Walperterwei 14
8731 CD Wommels
0515 331 921
Basis- And Kleuteronderwijs Wommels
(0)
Pypsterbuorren 14
9031 XH Boksum
058 254 1315
Kaas Boksum
(0)
Hylaerderpaed 1
9031 XW Boksum
058 254 1323
Brood And Banket Boksum
(0)
Master Jansenstrjitte 10
9022 AN Mantgum
058 250 1220
Basis- And Kleuteronderwijs Mantgum
(0)
Lytse Buorren 27
8842 LJ Wjelsryp
0517 342 112
Basis- And Kleuteronderwijs Wjelsryp
(0)
Skrinserdyk 12
8835 XE Easterlittens
0517 341 658
Gespecialiseerde Bouw Easterlittens
(0)
Nummer 27
8832 KC Huns
0517 341 904
Cafés And Kroegen Huns
(0)
Labadistendyk 7
8637 VJ Wiuwert
058 250 1717
Basis- And Kleuteronderwijs Wiuwert
(0)
Sluytermanwei 25
9023 AB JORWERT
Notarissen En Notariskantoren JORWERT
(0)
Plattedijk 2
8804 RR Tzum
0517 342 174
Dierenambulances Tzum
(0)
S Van Galemawei 12
9022 AD Mantgum
058 250 1259
Dierenartsen Mantgum
(0)
De L Baan 1
8731 DZ Wommels
0515 331 387
Dierenartsen En Dierenklinieken Wommels
(0)
De Lange Baan 1
8731 DZ Wommels
0515 331 387
Dierenartsen Wommels
(0)
Hylaerderpaed 5
9031 XW Boksum
058 254 2440
Reclamestudio's Boksum
(0)
Dekemawei 9
8834 XA Baard
0517 342 288
Restaurants Baard
(0)
De Wide Hoeke 12
9022 AX Mantgum
058 250 1174
Drukkerijen And Copyshops Mantgum
(0)
Sibadawei 20
8734 HE Easterein
Phonebook Easterein
(0)
Dr Fokkewei 8
9022 BS Mantgum
058 251 9371
Reclamestudio's Mantgum
(0)
De Jister 7
9022 CA Mantgum
058 250 1294
Bedrijfs- And Managementsconsultants Mantgum
(0)
Buorren 11
8636 VA Britswert
058 250 1803
Edelstenen And Juwelen Fab Britswert
(0)
Skillaerderdijk 10
9022 AV Mantgum
058 250 1066
Goederenvervoer Over De Weg Mantgum
(0)
Hegedyk 22
9026 BB Jellum
058 251 9569
Cafés And Kroegen Jellum
(0)
Dekemawei 18
8834 XB Baard
0517 342 077
Schilders Baard
(0)
Dekemawei 18
8834 XB Baard
0517 342 077
Schilderwerk Baard
(0)
Walperterwei 43
8731 CD Wommels
0515 332 524
Autoverhuur Wommels
(0)
Bessens 3
8637 VG Wiuwert
058 250 1612
Loodgieterswerk Wiuwert
(0)
Kingmatille 5
8814 JX Zweins
0517 231 521
Autokeuringen Zweins
(0)
Hegedk 6
9031 XJ Boksum
058 254 1605
Dakbedekkingen Boksum
(0)
Hegedyk 6
9031 XJ Boksum
058 254 1605
Daken And Skeletbouw Boksum
(0)
Oasterein 3
8842 LM Wjelsryp
0517 341 201
Elektriciens Wjelsryp
(0)
Swingoerd 15
8731 CV Wommels
0515 577 515
Lasbedrijven Wommels
(0)
Swingoerd 50
8731 CW Wommels
0515 331 381
Bloemen En Planten - Decoratie Wommels
(0)
Kromwal 20
8636 VD Britswert
058 250 1256
Bouwmaterialen Gh Britswert
(0)
Bregebuorren 11
8835 XD Easterlittens
0517 342 495
Glaszetten Easterlittens
(0)
Seerp van Galemawei 10
9022 AD Mantgum
Phonebook Mantgum
(0)
Sybrand Roordastrjitte 14
8843 KN Spannum
0517 341 532
Levende Dieren Gh Spannum
(0)
De Finne 18
9022 AZ Mantgum
058 250 1100
Gespecialiseerde Bouw Mantgum
(0)
Noarderfinne 4
8835 XT Easterlittens
0517 342 455
Industriële And Commerciële Bouw Easterlittens
(0)
Hearedyk 34
8735 HS Itens
0515 331 710
Autokeuringen Itens
(0)
Pypsterbuorren 1
9031 XH Boksum
Autoreparatie And Auto-Onderhoud Boksum
(0)
Buorren 16
9034 HK Marssum
058 213 6812
Artsen And Specialisten Marssum
(0)
Stittenserleane 29
8734 HC Easterein
Sports Facilities Easterein
(0)
Kingmatille 5
8814 JX Zweins
0517 231 521
Garages Zweins
(0)
Buorren 23
9031 XS Boksum
058 254 1806
Auto-Onderdelen And -Accessoires Gh Boksum
(0)
Tsjerkebuorren 36
8843 KE Spannum
0517 342 391
Granen Spannum
(0)
Fabrykswei 9
8734 HV Easterein
0515 332 288
Diverse Bedrijfsinstallaties Gh Easterein
(0)
Pypsterbuorren 2
9031 XH Boksum
058 254 1764
Bedrijfs- And Managementsconsultants Boksum
(0)
Smidshoeke 2
9026 BG Jellum
058 251 9556
Auto's And Voertuigen Jellum
(0)
Buorren 13
8636 VA Britswert
058 250 1736
Auto-Onderdelen And -Accessoires Gh Britswert
(0)
Tsjerkebuorren 27
8843 KD Spannum
0517 341 700
Kinderopvang Spannum
(0)
It Plein 7
8835 XB Easterlittens
0517 341 333
Daken And Skeletbouw Easterlittens
(0)
It Plein 7
8835 XB Easterlittens
0517 341 333
Electrical Installations Easterlittens
(0)
Oer De Feart 35
8637 VV Wiuwert
058 250 1162
Artiesten Wiuwert
(0)
Terp 2
8637 VH Wiuwert
058 250 1404
Alternatieve Behandelwijzen En Therapieën Wiuwert
(0)
Walperterwei 10
8731 CC Wommels
0515 332 267
Interieurbouw Wommels
(0)
Dokter Fokkewei 10
9022 BS Mantgum
058 250 1926
Bedrijfs- And Managementsconsultants Mantgum
(0)
Oer De Feart 8
8637 VW Wiuwert
058 250 1456
Bouwmaterialen Gh Wiuwert
(0)
Buorren 23-25
9031 XS Boksum
058 254 1806
Oldtimers Boksum
(0)
It Plein 2
8835 XB Easterlittens
0517 341 283
Cafés And Kroegen Easterlittens
(0)
It Stalt 3
9022 BX Mantgum
058 250 1326
Administratie- En Boekhoudkantoren Mantgum
(0)
It Stalt 3
9022 BX Mantgum
058 250 1326
Boekhouders Mantgum
(0)
Buorren 20
9032 XC Blessum
058 254 1712
Adviesbureaus Public Relations Blessum
(0)
Faldenserwei 16
8834 XJ Baard
0517 341 114
Kantoormachines - Fabrieken En Groothandel Baard
(0)
Kleasterdyk 47
8831 XA Winsum
0517 745 046
Houtwaren - Fabrieken En Groothandel Winsum
Hearedijk 25
8735 HN Itens
0515 332 734
Hotels Itens
(0)
De Lange Baan 16
8731 DZ Wommels
0515 331 153
Loodgieterswerk Wommels
(0)
't Heechhiem 2
8734 GS Easterein
0515 331 512
Daken And Skeletbouw Easterein
(0)
Buorren 24
9034 HK Marssum
058 254 2393
Goederenvervoer Over De Weg Marssum
(0)
Plattedijk 2
8804 RR Tzum
0517 342 174
Binnenhuisarchitecten Tzum
(0)
Gibbeflecht 33
9022 AG Mantgum
058 250 1631
Goederenvervoer Over De Weg Mantgum
(0)
Bumaleane 1
9024 ET Weidum
058 251 9757
Basis- And Kleuteronderwijs Weidum
(0)
Hylaerderpaed 3
9031 XW Boksum
058 254 1918
Overheidsdiensten Boksum
(0)
Draversdyk 3
8641 WT Rien
0515 521 616
Levende Dieren Gh Rien
(0)
H Van Botnialeane 17
9022 BL Mantgum
058 250 1771
Artiestenbureaus Mantgum
(0)
Draversdyk 9
8641 WT Rien
0515 521 316
Granen Rien
(0)
Hasthemerwei 6
8841 KG Baaium
0517 341 335
Levende Dieren Gh Baaium
(0)
Monsamabuorren 1
8844 KT Hinnaard
0515 332 149
Brandstoffen Gh Hinnaard
(0)
Terp 13
8637 VH Wiuwert
058 250 1452
Cafés And Kroegen Wiuwert
(0)
Van Eijsingaleane 11
8734 GC Easterein
0515 331 488
Artsen And Specialisten Easterein
(0)
Jeth 9
8636 VX Britswert
058 250 1827
Loodgieterswerk Britswert
(0)
De Finne 8
9022 AZ Mantgum
058 250 1863
Grafisch Ontwerpers Mantgum
(0)
De Iisbaan 2
8731 DW Wommels
Bromscooters And Motoren Wommels
(0)
Smidshoeke 2
9026 BG Jellum
058 251 9556
Oldtimers Jellum
(0)
Hatzum 5
9035 VK Dronryp
0517 418 580
Grafisch Ontwerpers Dronryp
(0)
Om E Terp 3
9022 BD Mantgum
058 250 1589
Bloemen En Planten Mantgum
(0)
De Finne 2
9022 AZ Mantgum
058 250 1575
Kappers Mantgum
(0)
Buorren 11
9031 XS Boksum
058 254 1778
Beeldende Kunstenaars Boksum
(0)
Hearedyk 42
8735 HS Itens
0515 331 390
Loodgieterswerk Itens
(0)
Walperterwei 41
8731 CD Wommels
0515 331 344
Leather And Synthetic Leather Product Series Production Wommels
(0)
Oedsmawei 21
9031 XN Boksum
06 29571915
Decorbouw Boksum
(0)
Faldenserwei 6
8834 XJ Baard
0517 342 139
Transport Baard
(0)
Faldenserwei 6
8834 XJ Baard
0517 342 139
Goederenvervoer Over De Weg Baard
(0)
Hegedyk 2
9031 XJ Boksum
058 254 1888
Granen Boksum
(0)
Tsjerkebuorren 11
8843 KD Spannum
0517 341 796
Belastingconsulenten/ Belastingadviseurs Spannum
(0)
Snitserdyk 23
9012 DR Raerd
0566 602 203
Employment Services Raerd
(0)
Tongerwei 2
8834 XC Baard
0517 342 257
Artiesten/Gezelschappen Baard
(0)
Westerein 29
8842 Wjelsryp
0517 393 372
Sportcentrum Wjelsryp
(0)
S V Galemawei 12
9022 AD Mantgum
058 250 1259
Dierenartsen En Dierenklinieken Mantgum
(0)
De Lange Baan 11
8731 DZ Wommels
0515 332 533
Centrale Verwarming - Installatie En Onderhoud Wommels
(0)
De L Baan 11
8731 DZ Wommels
0515 332 533
Elektrotechnische Installatiebureaus Wommels
(0)
De Lange Baan 11
8731 DZ Wommels
0515 332 533
Daken And Skeletbouw Wommels
(0)
Muontsehiem 21
9031 XD Boksum
058 254 1553
Adviesbureaus Automatisering Boksum
(0)
Dekemawei 15
8834 XA Baard
0517 341 874
Boekhandels Baard
(0)
Van Sminialeane 9
8731 BC Wommels
0515 333 125
Bedrijfs- And Managementsconsultants Wommels
(0)
Mounewei 1
8834 XL Baard
0517 342 303
Dakbedekkingen Baard
(0)
Laekwerterwei 1
8843 KK Spannum
0517 341 234
Gemengde Landbouwbedrijven Spannum
(0)
De L Baan 11
8731 DZ Wommels
0515 413 292
Centrale Verwarming - Installatie En Onderhoud Wommels
(0)
Bregebuorren 11
8835 XD Easterlittens
0517 342 495
Glas In Lood Easterlittens
(0)
Tsjerkebuorren 38
8843 KE Spannum
0517 341 554
Hulpverlening Sociaal Spannum
(0)
W Dykstrastr 5
8843 KG Spannum
0517 342 118
Geluidsinstallaties - Verhuur Spannum
(0)
S Van Galemawei 21
9022 AC Mantgum
058 250 1746
Reclamebureaus Mantgum
(0)
H V Botnialn 17
9022 BL Mantgum
058 250 1771
Artiesten/Gezelschappen Mantgum
(0)
Walperterwei 18
8731 CD Wommels
0515 331 844
Basis- And Kleuteronderwijs Wommels
(0)
Oan E Kamp 6
8834 XM Baard
0517 341 998
Basis- And Kleuteronderwijs Baard
(0)
Nummer 31
8832 KC Huns
0517 341 380
Artiesten Huns
(0)
Hegedyk 9
9031 XJ Boksum
058 254 2542
Alternatieve Geneeskunde Boksum
(0)
Plattedijk 3
8804 RR Tzum
0517 341 604
Loodgieterswerk Tzum
(0)
Skrinserdyk 1
8835 XE Easterlittens
0517 341 826
Autokeuringen Easterlittens
(0)
Buorren 9
9032 XB Blessum
058 254 2315
Architecten Blessum
(0)
Noarderein 15
8842 LV Wjelsryp
0517 341 891
Schilderwerk Wjelsryp
(0)
Dokter Fokkewei 6
9022 Mantgum
0900 7678526
Postkantoor Mantgum
(0)
Westerein 11
8842 LA Wjelsryp
0517 342 496
Dierenartsen En Dierenklinieken Wjelsryp
(0)
Froonackerdijk 8
8637 VR Wiuwert
058 250 1444
Autokeuringen Wiuwert
(0)
Van Sminialeane 48
8731 BH Wommels
0515 332 505
Granen Wommels
(0)
Aldfeart 6
8637 VX Wiuwert
058 250 1205
Banken And Kredietinstellingen Wiuwert
(0)
Van Sminialeane 6
8731 BE Wommels
0515 570 270
Banken And Kredietinstellingen Wommels
(0)
Van Eijsingaleane 10
8734 GC Easterein
0515 331 427
Banken And Kredietinstellingen Easterein
(0)
Greate Buorren 33
9024 EJ Weidum
058 251 9544
Bedrijfs- And Managementsconsultants Weidum
(0)
Hearedk 42
8735 HS Itens
0515 331 390
Onderhoudswerken Itens
(0)
De Finne 8
9022 AZ Mantgum
058 250 1863
Diverse Grafische Activiteiten Mantgum
(0)
S Van Galemawei 1
9022 AA Mantgum
058 250 1543
Gespecialiseerde Woningbouw Mantgum
(0)
Sibadawei 10
8734 HE Easterein
0515 332 281
Algemene Werktuigbouw Easterein
(0)
Skrok 3
8734 HG Easterein
0515 332 388
Levende Dieren Gh Easterein
(0)
Walperterwei 10
8731 CC Wommels
0515 332 267
Loodgieterswerk Wommels
(0)
Skrok 2 A
8734 HG Easterein
Caravans Easterein
(0)
Walperterwei 47
8731 CD Wommels
0515 331 333
Goederenvervoer Over De Weg Wommels
(0)
Hearedyk 4 D
8735 HR Itens
0515 857 544
Schilders Itens
(0)
Aldfeart 4
8637 VX Wiuwert
058 250 1143
Interieurontwerp Wiuwert
(0)
De Dobbe 3 A
9022 BE Mantgum
Schoonheidsinstituten Mantgum
(0)
Hegedk 9
9031 XJ Boksum
058 254 2542
Acupunctuur Boksum
(0)
It Stalt 10
9022 BX Mantgum
058 250 1290
Administratie- En Boekhoudkantoren Mantgum
(0)
Dekemawei 9
8834 XA Baard
0517 342 288
Cafés Baard
(0)
Walperterwei 37
8731 CD Wommels
0515 332 742
Diverse Producten Groothandels Wommels
(0)
Walperterwei 37
8731 CD Wommels
0515 332 742
Wijnkoperijen En -Groothandel Wommels
(0)
Serp Van Galemawei
9022 Mantgum
0900 9292
Treinstation Mantgum
(0)
De Meden 5
9022 BB Mantgum
058 250 1021
Adviesbureaus Bedrijfsorganisatie Mantgum
(0)
Oan E Kamp 6
8834 XM Baard
0517 341 998
Scholen Voor Basisonderwijs Baard
(0)
Sibadawei 19
8734 HE Easterein
Slijterijen Easterein
(0)
De Him 4
9023 BC Jorwert
Land- En Tuinbouw - Installaties Jorwert
(0)
Hegedyk 11
9022 BW Mantgum
Advertising Articles Mantgum
(0)
Hearedk 2
8735 HR Itens
0515 333 106
Garages Itens
(0)
Hearedyk 2
8735 HR Itens
0515 333 106
Autokeuringen Itens
(0)
Hylaerderpaed 1
9031 XW Boksum
058 254 1323
Brood En Banket Boksum
(0)
Kleasterdyk 40
8831 Winsum
0517 342 184
Benzinestation Winsum
(0)
Baerderdyk 14
8835 XA Easterlittens
0517 341 458
Loodgieterswerk Easterlittens
(0)
Walperterwei 35
8731 CD Wommels
0515 331 627
Cnc Milling Services Wommels
(0)
Sibadawei
8734 Easterein
0515 331 280
Benzinestation Easterein
(0)
Gibbeflecht 3
9022 AG Mantgum
Verlichting Mantgum
(0)
Tsjerkebuorren 3
8843 KD Spannum
0517 342 019
Restaurants Spannum
(0)
Spannumerdyk 8
8831 XX Winsum fr
Timmerwerken Winsum fr
(0)
Walperterwei 9
8731 CC Wommels
0515 331 650
Radio- En Televisietoestellen Wommels
(0)
Buorren 7
8636 VA Britswert
058 250 1077
Bedrijfsopleidingen Britswert
(0)
Greate Buorren 25
9024 EJ Weidum
058 251 9219
Goederenvervoer Over De Weg Weidum
(0)
Faldenserwei 30
8834 XJ Baard
058 250 1123
Boekenuitgeverijen Baard
(0)
De Greft 19
9022 CB Mantgum
Rouwartikelen Mantgum
(0)
Tsjerkebuorren 12
8843 KE Spannum
0517 342 030
Overheidsdiensten Spannum
(0)
Dekemawei 15
8834 XA Baard
0517 341 874
Voetverzorging Baard
(0)
Oasterein 3
8842 LM Wjelsryp
Architecten En Architectenbureaus Wjelsryp
(0)
Sassingawei 6
8844 KS Hinnaard
0515 331 969
Loodgieterswerk Hinnaard
(0)
Hearedk 34
8735 HS Itens
0515 331 710
Garages Itens
(0)
It Hynstewaed 13
8835 XC Easterlittens
0517 341 275
Goederenvervoer Over De Weg Easterlittens
(0)
Smidshoeke 1
9026 BG Jellum
058 251 9226
Elektriciens Jellum
(0)
Aenkommewei 2
8735 HH Itens
0515 332 131
Loodgieterswerk Itens
(0)
Dekemawei 12
8834 XB Baard
0517 342 402
Schildersbenodigdheden Baard
(0)
Walperterwei 41
8731 CD Wommels
0515 333 514
Boten Wommels
(0)
De L Baan 5
8731 DZ Wommels
0515 333 121
Autoschade- Herstelbedrijven Wommels
(0)
De Lange Baan 5
8731 DZ Wommels
0515 333 121
Auto's And Voertuigen Wommels
(0)
De L Baan 2
8731 DZ Wommels
0515 332 876
Autobedrijven Wommels
(0)
Dr Fokkewei 6
9022 BS Mantgum
058 250 1289
Geschenkartikelen Mantgum
(0)
Swannedrift 1
9022 AR Mantgum
058 250 1647
Vertaalbureaus Mantgum
(0)
Fabrykswei 1
8734 HV Easterein
Autodealer Easterein
(0)
S Van Galemawei 21
9022 AC Mantgum
058 250 1745
Krantenuitgeverijen Mantgum
(0)
Dekemawei 12
8834 XB Baard
0517 342 402
Loodgieterswerk Baard
(0)
De Wal 2
9022 BT Mantgum
058 250 1629
Kinderopvang Mantgum
(0)
Om E Terp 21
9022 BD Mantgum
058 250 1629
Kinderopvang Behalve Thuis Mantgum
(0)
Huns 41
8832 KD Húns
Granite Pavers Húns
(0)