alle categorieën in Britswert (240)

Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie Poel Van der

It Stalt 12
9022 BX Mantgum
06 21287279
Yext Logo
Adviesbureaus Personeel Mantgum

Autohuis Winsum Cnossen & vd Vaart

St. Michaelsberch 9
8831 ZM Winsum fr
0517 341 917
Yext Logo
Autodealer Winsum fr

Bezoekerscentrum Unia State Beers Folderpost VVV

Tsjerkepaad 3
9025 BM Bears fr
058 251 9263
Yext Logo
Verenigingen En Stichtingen Bears fr

Kentekenloket

St. Michaelsberch 9
8831 ZM Winsum
0517 341 917
Yext Logo
Rijbewijsbemiddeling Winsum

Loonbedrijf Machineverhuur Frankena BV

Kleasterdyk 49
8831 XA Winsum fr
0517 341 681
Yext Logo
Excavator Equipment And Accessories Winsum fr

Schoustra Dienstverlening

Butewei 22
9021 CS Easterwierrum
06 22801299
Yext Logo
Industriële And Commerciële Bouw Easterwierrum

Tandartsenpraktijk Mantgum

De Wide Hoeke 12
9022 AX Mantgum
058 250 1781
Yext Logo
Tandartsen Mantgum

Acadis Adler Bv

Buorren 12
8636 VA Britswert
058 250 1028
Windenergie Britswert

Altis B.V.

Froonackerdijk 2
8637 VR Wiuwert
058 250 1545
Bought-In Parts For The Furniture Industry Wiuwert

Artitude

Slinke 5/7
8637 VZ Wiuwert
058 250 1305
Decorbouw Wiuwert

Bocreana Caravans

Nr 3
8644 VP Dearsum
0515 521 244
Caravans Dearsum

Delighted

Molmawei 1
8641 WS Rien
0515 521 885
Verlichting Rien

Marnec Bv

Tsjerkebuorren 27
8843 KD Spannum
0517 342 926
Adviesbureaus Bedrijfsorganisatie Spannum

Rabobank

Fabrykswei 6
8734 HV Easterein
0515 570 270
Banken Easterein

Rabobank

V Eysingaln 10
8734 GC Easterein
0515 570 270
Banken Easterein

Roscher Studio

Sanpaed 9
9024 EC Weidum
058 216 5812
Tatoeëren Weidum

Stornebrink

Tsjerkebuorren 54
8843 KE Spannum
0517 342 144
Makelaars En Adviseurs Overnames Spannum

Uula Natuurverven B.V.

Oer De Feart 8
8637 VW Wiuwert
058 250 1456
Organic Paints Wiuwert

Wapen Van Friesland, Het

It Plein 2
8835 XB Easterlittens
0517 342 996
Cafés Easterlittens
Skrins 2
8835 KW EASTERLITTENS
0515 332 573
Yext Logo
Hotel EASTERLITTENS
(0)
St. Michaelsberch 4
8831 ZM Winsum fr
0517 342 349
Yext Logo
Autoreparatie And Auto-Onderhoud Winsum fr
Wielsterdyk 23
9024 BD Weidum
058 251 9734
Yext Logo
Landbouwdiensten Weidum
Doarpsstrjitte 8
9021 CL Easterwierrum
058 250 1325
Yext Logo
General Contractors Easterwierrum
De Havens 1
8635 ME Boazum
0515 520 984
Yext Logo
General Contractors Boazum
(0)
Marsherne 2
9013 CG Poppenwier
0566 602 041
Yext Logo
Traiteurs Poppenwier
Greate Buorren 1
9024 EJ Weidum
058 251 9566
Yext Logo
Phonebook Weidum
Kleasterdyk 48
8831 XC WINSUM FR
0517 342 187
Yext Logo
Landbouwdiensten WINSUM FR
(0)
Sanpaed 3
9024 EC Weidum
06 23102848
Yext Logo
Horticulture And Landscape Gardening Services Weidum
Arsumerdyk 3A
9023 AN Jorwert
06 10887728
Yext Logo
Excavator Equipment And Accessories Jorwert
(0)
Seerp van Galemawei 5 7
9022 AA MANTGUM
058 250 1989
Yext Logo
Horticulture And Landscape Gardening Services MANTGUM
(0)
Marsherne 8
9013 CG POPPENWIER
0566 602 445
Yext Logo
Appartementen En Flats POPPENWIER
(0)
Oer De Feart 31
8637 VV Wiuwert
058 250 1747
Diverse Grafische Activiteiten Wiuwert
(4)
De Finne 2
9022 AZ Mantgum
058 250 1575
Kappers Mantgum
(0)
Skilplein 1
8734 GW Easterein
0515 332 320
Kappers Easterein
(0)
Bongapaed 9
8736 JE Reahus
0515 331 801
Huisdierenfokkers Reahus
(0)
Labadistendyk 30
8637 VJ Wiuwert
Schilders Wiuwert
(0)
Gele Buorren 3
8834 XK Baard
Behangers Baard
(0)
Skilplein 11
8734 GW Easterein
0515 331 884
Accountants Easterein
(0)
S Van Galemawei 23
9022 AC Mantgum
058 250 1190
Accountants Mantgum
(0)
Van Sminialeane 27
8731 BC Wommels
0515 332 202
Boekhouders Wommels
(0)
Buorren 9
8636 VA Britswert
058 250 1888
Boekhouders Britswert
(0)
Tjebbingadk 1
8737 JG Hidaard
0515 569 837
Kennels Hidaard
(0)
Slypsterwei 1
8736 JD Reahus
0515 331 482
Cafés Reahus
(0)
Froonackerdijk 2
8637 VR Wiuwert
058 250 1545
Kantoorartikelen Wiuwert
(0)
Grt Buorren 13
9024 EJ Weidum
058 251 8612
Beeldende Kunstenaars Weidum
(0)
De Wide Hoeke 12
9022 AX Mantgum
058 250 1174
Drukkerijen Mantgum
(0)
Dekemawei 7
8834 XA Baard
0517 341 272
Artsen And Specialisten Baard
(0)
Terp 23
8637 VH Wiuwert
058 250 1635
Binnenvaart Wiuwert
(0)
De Skuorrereed 19
9022 CC Mantgum
058 216 3008
Architecten Mantgum
(0)
Labadistendyk 2
8637 VJ Wiuwert
058 250 1819
Architecten Wiuwert
(0)
Terp 5
8637 VH Wiuwert
058 250 1973
Kunst And Kunstenaarsbenodigdheden Wiuwert
(0)
St. Michaelsberch 9
8831 ZM Winsum fr
Autodealer Winsum fr
(0)
Sanpaed 26
9024 ED Weidum
058 251 9697
Decorbouw Weidum
(0)
Hearedk 2a
8735 HR Itens
0515 332 198
Evenementenverzorging Itens
(0)
Waltawei 2
8635 ML Boazum
Horticulture And Landscape Gardening Services Boazum
(0)
Tsjerkebuorren 14
8843 KE Spannum
0517 342 200
Basis- And Kleuteronderwijs Spannum
(0)
Sibadawei 2
8734 Easterein
0515 331 290
Restaurant Easterein
(0)
Tsjerkebuorren 19
8734 GX Easterein
0515 331 339
Discountwinkels Easterein
(0)
Dekemawei 7
8834 XA Baard
0517 341 272
Artsen - Huisartsen Baard
(0)
Om E Terp 3
9022 BD Mantgum
058 250 1589
Bloemen And Planten Mantgum
(0)
It Stalt 10
9022 BX Mantgum
058 250 1290
Boekhouders Mantgum
(0)
De Wal 1
9022 BT Mantgum
058 250 1307
Cafés Mantgum
(0)
Sibadawei 24
8734 HE Easterein
0515 332 125
Autokeuringen Easterein
(0)
Hegedyk 3 A
9024 EB Weidum
General Contractors Weidum
(0)
Kleasterdyk 24
8831 XC Winsum fr
Industriële And Commerciële Bouw Winsum fr
(0)
De Polle 12
8635 MD Boazum
0515 521 494
Industriële And Commerciële Bouw Boazum
(0)
Tsjerkeleane 1
8642 WE Lytsewierrum
0515 521 319
Artsen - Overigen Lytsewierrum
(0)
Van Eijsingaleane 3
8734 GC Easterein
0515 331 467
Brood And Banket Easterein
(0)
Leons 11
8833 KA Leons
Diverse Uitrustingen Verhuur Leons
(0)
It Hynstewaed 29
8835 XC Easterlittens
06 14466191
Interieurbouw Easterlittens
Singel 5
8735 HL Itens
0515 333 148
Adviesbureaus Automatisering Itens
(0)
De Wal 1
9022 BT Mantgum
058 250 1307
Cafés And Kroegen Mantgum
(0)
Waltawei 22
8635 MZ Boazum
0515 521 274
Cafés And Kroegen Boazum
(0)
Master Jansenstrjitte 10
9022 AN Mantgum
058 250 1220
Basis- And Kleuteronderwijs Mantgum
(0)
Skrinserdyk 12
8835 XE Easterlittens
0517 341 658
Gespecialiseerde Bouw Easterlittens
(0)
Labadistendyk 7
8637 VJ Wiuwert
058 250 1717
Basis- And Kleuteronderwijs Wiuwert
(0)
Hegedyk 2
9024 Weidum
058 251 9217
Restaurant Weidum
(0)
Sluytermanwei 25
9023 AB JORWERT
Notarissen En Notariskantoren JORWERT
(0)
S Van Galemawei 12
9022 AD Mantgum
058 250 1259
Dierenartsen Mantgum
(0)
Dekemawei 9
8834 XA Baard
0517 342 288
Restaurants Baard
(0)
De Wide Hoeke 12
9022 AX Mantgum
058 250 1174
Drukkerijen And Copyshops Mantgum
(0)
Sibadawei 20
8734 HE Easterein
Phonebook Easterein
(0)
Dr Fokkewei 8
9022 BS Mantgum
058 251 9371
Reclamestudio's Mantgum
(0)
De Jister 7
9022 CA Mantgum
058 250 1294
Bedrijfs- And Managementsconsultants Mantgum
(0)
Buorren 11
8636 VA Britswert
058 250 1803
Edelstenen And Juwelen Fab Britswert
(0)
Skillaerderdijk 10
9022 AV Mantgum
058 250 1066
Goederenvervoer Over De Weg Mantgum
(0)
Nummer 21
8644 VR Dearsum
0515 521 256
Restaurants Dearsum
(0)
Bessens 3
8637 VG Wiuwert
058 250 1612
Loodgieterswerk Wiuwert
(0)
Sanleansterdyk 21
8736 JA Reahus
0515 331 314
Gemengde Landbouwbedrijven Reahus
(0)
Kromwal 20
8636 VD Britswert
058 250 1256
Bouwmaterialen Gh Britswert
(0)
Bregebuorren 11
8835 XD Easterlittens
0517 342 495
Glaszetten Easterlittens
(0)
Seerp van Galemawei 10
9022 AD Mantgum
Phonebook Mantgum
(0)
Sybrand Roordastrjitte 14
8843 KN Spannum
0517 341 532
Levende Dieren Gh Spannum
(0)
De Finne 18
9022 AZ Mantgum
058 250 1100
Gespecialiseerde Bouw Mantgum
(0)
Noarderfinne 4
8835 XT Easterlittens
0517 342 455
Industriële And Commerciële Bouw Easterlittens
(0)
Hearedyk 34
8735 HS Itens
0515 331 710
Autokeuringen Itens
(0)
Slijpsterwei 1
8736 JD Reahus
0515 331 482
Granen Reahus
(0)
Stittenserleane 29
8734 HC Easterein
Sports Facilities Easterein
(0)
Tsjerkebuorren 36
8843 KE Spannum
0517 342 391
Granen Spannum
(0)
Fabrykswei 9
8734 HV Easterein
0515 332 288
Diverse Bedrijfsinstallaties Gh Easterein
(0)
Wynserdyk 10
8734 GG Easterein
0515 331 479
Auto-Onderdelen And -Accessoires Gh Easterein
(0)
Buorren 13
8636 VA Britswert
058 250 1736
Auto-Onderdelen And -Accessoires Gh Britswert
(0)
Tsjerkebuorren 27
8843 KD Spannum
0517 341 700
Kinderopvang Spannum
(0)
It Plein 7
8835 XB Easterlittens
0517 341 333
Daken And Skeletbouw Easterlittens
(0)
It Plein 7
8835 XB Easterlittens
0517 341 333
Electrical Installations Easterlittens
(0)
Oer De Feart 35
8637 VV Wiuwert
058 250 1162
Artiesten Wiuwert
(0)
Terp 2
8637 VH Wiuwert
058 250 1404
Alternatieve Behandelwijzen En Therapieën Wiuwert
(0)
Dokter Fokkewei 10
9022 BS Mantgum
058 250 1926
Bedrijfs- And Managementsconsultants Mantgum
(0)
Oer De Feart 8
8637 VW Wiuwert
058 250 1456
Bouwmaterialen Gh Wiuwert
(0)
It Plein 2
8835 XB Easterlittens
0517 341 283
Cafés And Kroegen Easterlittens
(0)
It Stalt 3
9022 BX Mantgum
058 250 1326
Administratie- En Boekhoudkantoren Mantgum
(0)
It Stalt 3
9022 BX Mantgum
058 250 1326
Boekhouders Mantgum
(0)
Faldenserwei 16
8834 XJ Baard
0517 341 114
Kantoormachines - Fabrieken En Groothandel Baard
(0)
It Oerd 12
8635 LB Boazum
0515 521 223
Artsen - Huisartsen Boazum
(0)
Kleasterdyk 47
8831 XA Winsum
0517 745 046
Houtwaren - Fabrieken En Groothandel Winsum
Hearedijk 25
8735 HN Itens
0515 332 734
Hotels Itens
(0)
Wynserdk 6
8734 GG Easterein
06 24594717
Autopoetsbedrijven Easterein
(0)
Sanleansterdk 28
8736 JB Reahus
0515 331 497
Hydraulische Apparaten En Installaties Reahus
(0)
't Heechhiem 2
8734 GS Easterein
0515 331 512
Daken And Skeletbouw Easterein
(0)
Gibbeflecht 33
9022 AG Mantgum
058 250 1631
Goederenvervoer Over De Weg Mantgum
(0)
Bumaleane 1
9024 ET Weidum
058 251 9757
Basis- And Kleuteronderwijs Weidum
(0)
Draversdyk 3
8641 WT Rien
0515 521 616
Levende Dieren Gh Rien
(0)
H Van Botnialeane 17
9022 BL Mantgum
058 250 1771
Artiestenbureaus Mantgum
(0)
Draversdyk 9
8641 WT Rien
0515 521 316
Granen Rien
(0)
It Oerd 12
8635 LB Boazum
0515 521 223
Artsen And Specialisten Boazum
(0)
Monsamabuorren 1
8844 KT Hinnaard
0515 332 149
Brandstoffen Gh Hinnaard
(0)
Terp 13
8637 VH Wiuwert
058 250 1452
Cafés And Kroegen Wiuwert
(0)
Van Eijsingaleane 11
8734 GC Easterein
0515 331 488
Artsen And Specialisten Easterein
(0)
Jeth 9
8636 VX Britswert
058 250 1827
Loodgieterswerk Britswert
(0)
It Bosk 6
9022 BV Mantgum
058 250 1515
Diverse Zakelijke Dienstverlening Mantgum
(0)
De Finne 8
9022 AZ Mantgum
058 250 1863
Grafisch Ontwerpers Mantgum
(0)
Altapln 16
8635 MB Boazum
0515 520 621
Homeopathie Boazum
(0)
Om E Terp 3
9022 BD Mantgum
058 250 1589
Bloemen En Planten Mantgum
(0)
De Finne 2
9022 AZ Mantgum
058 250 1575
Kappers Mantgum
(0)
Hearedyk 42
8735 HS Itens
0515 331 390
Loodgieterswerk Itens
(0)
Faldenserwei 6
8834 XJ Baard
0517 342 139
Goederenvervoer Over De Weg Baard
(0)
Buorren 2
9014 CE Tersoal
06 47658248
Sailboats Tersoal
(0)
Hanialeane 1
9024 EP Weidum
058 251 9224
Artsen And Specialisten Weidum
(0)
Tsjerkebuorren 11
8843 KD Spannum
0517 341 796
Belastingconsulenten/ Belastingadviseurs Spannum
(0)
Snitserdyk 23
9012 DR Raerd
0566 602 203
Employment Services Raerd
(0)
Hanialn 1
9024 EP Weidum
058 251 9224
Artsen - Huisartsen Weidum
(0)
Yndk 5
8635 VD Boazum
0515 521 166
Geschenkartikelen Boazum
(0)
Tongerwei 2
8834 XC Baard
0517 342 257
Artiesten/Gezelschappen Baard
(0)
S V Galemawei 12
9022 AD Mantgum
058 250 1259
Dierenartsen En Dierenklinieken Mantgum
(0)
Dekemawei 15
8834 XA Baard
0517 341 874
Boekhandels Baard
(0)
Van Sminialeane 9
8731 BC Wommels
0515 333 125
Bedrijfs- And Managementsconsultants Wommels
(0)
Mounewei 1
8834 XL Baard
0517 342 303
Dakbedekkingen Baard
(0)
Laekwerterwei 1
8843 KK Spannum
0517 341 234
Gemengde Landbouwbedrijven Spannum
(0)
Harstawei 8
8644 VV Dearsum
0515 521 922
Kampeerterreinen Dearsum
(0)
Bregebuorren 11
8835 XD Easterlittens
0517 342 495
Glas In Lood Easterlittens
(0)
Tsjerkebuorren 38
8843 KE Spannum
0517 341 554
Hulpverlening Sociaal Spannum
(0)
Bornialn 6
9024 EM Weidum
058 251 9327
Bejaarden - Verzorgingstehuizen Weidum
(0)
W Dykstrastr 5
8843 KG Spannum
0517 342 118
Geluidsinstallaties - Verhuur Spannum
(0)
Wynserdyk 24
8734 GB Easterein gem Littenseradiel
Landbouwdiensten Easterein gem Littenseradiel
(0)
S Van Galemawei 21
9022 AC Mantgum
058 250 1746
Reclamebureaus Mantgum
(0)
H V Botnialn 17
9022 BL Mantgum
058 250 1771
Artiesten/Gezelschappen Mantgum
(0)
Oan E Kamp 6
8834 XM Baard
0517 341 998
Basis- And Kleuteronderwijs Baard
(0)
Tsjerkebuorren 2
8635 MC Boazum
0515 521 115
Beeldende Kunstenaars Boazum
(0)
Skrinserdyk 1
8835 XE Easterlittens
0517 341 826
Autokeuringen Easterlittens
(0)
Skoallestrjitte 19
8734 GL Easterein
0515 332 275
Basis- And Kleuteronderwijs Easterein
(0)
Grt Buorren 3
9024 EJ Weidum
058 251 9210
Artiesten/Gezelschappen Weidum
(0)
Sanpaed 8
9024 Weidum
0900 7678526
Postkantoor Weidum
(0)
Waltawei 33
8635 Boazum
0900 7678526
Postkantoor Boazum
(0)
Wynserdyk 37
8734 Easterein
0900 7678526
Postkantoor Easterein
(0)
Dokter Fokkewei 6
9022 Mantgum
0900 7678526
Postkantoor Mantgum
(0)
Buorren 9
8737 JH Hidaard
06 30942112
Alternatieve Behandelwijzen En Therapieën Hidaard
(0)
Froonackerdijk 8
8637 VR Wiuwert
058 250 1444
Autokeuringen Wiuwert
(0)
Grieneleane 1
8734 GP Easterein
0515 332 825
Loodgieterswerk Easterein
(0)
Van Sminialeane 48
8731 BH Wommels
0515 332 505
Granen Wommels
(0)
Van Sminialeane 6
8731 BE Wommels
0515 570 270
Banken And Kredietinstellingen Wommels
(0)
Aldfeart 6
8637 VX Wiuwert
058 250 1205
Banken And Kredietinstellingen Wiuwert
(0)
Van Eijsingaleane 10
8734 GC Easterein
0515 331 427
Banken And Kredietinstellingen Easterein
(0)
Sanleansterdyk 10
8736 JB Reahus
0515 331 588
Banken And Kredietinstellingen Reahus
(0)
Greate Buorren 33
9024 EJ Weidum
058 251 9544
Bedrijfs- And Managementsconsultants Weidum
(0)
Grt Buorren 33
9024 EJ Weidum
058 251 9544
Tekstschrijversters Weidum
(0)
Hearedk 42
8735 HS Itens
0515 331 390
Onderhoudswerken Itens
(0)
De Finne 8
9022 AZ Mantgum
058 250 1863
Diverse Grafische Activiteiten Mantgum
(0)
Nummer 33
8644 VS Dearsum
0515 521 689
Diverse Consumentenartikelen Gh Dearsum
(0)
S Van Galemawei 1
9022 AA Mantgum
058 250 1543
Gespecialiseerde Woningbouw Mantgum
(0)
Sibadawei 10
8734 HE Easterein
0515 332 281
Algemene Werktuigbouw Easterein
(0)
Skrok 3
8734 HG Easterein
0515 332 388
Levende Dieren Gh Easterein
(0)
Skrok 2 A
8734 HG Easterein
Caravans Easterein
(0)
Hearedyk 4 D
8735 HR Itens
0515 857 544
Schilders Itens
(0)
Aldfeart 4
8637 VX Wiuwert
058 250 1143
Interieurontwerp Wiuwert
(0)
De Dobbe 3 A
9022 BE Mantgum
Schoonheidsinstituten Mantgum
(0)
It Stalt 10
9022 BX Mantgum
058 250 1290
Administratie- En Boekhoudkantoren Mantgum
(0)
Dekemawei 9
8834 XA Baard
0517 342 288
Cafés Baard
(0)
Serp Van Galemawei
9022 Mantgum
0900 9292
Treinstation Mantgum
(0)
Bornialeane 1
9024 EL Weidum
058 251 9426
Overheidsdiensten Weidum
(0)
De Trochsnijing 2
8635 VA Boazum
0515 521 264
Hout Gh Boazum
(0)
De Meden 5
9022 BB Mantgum
058 250 1021
Adviesbureaus Bedrijfsorganisatie Mantgum
(0)
Sibadawei 19
8734 HE Easterein
Slijterijen Easterein
(0)
De Him 4
9023 BC Jorwert
Land- En Tuinbouw - Installaties Jorwert
(0)
Hegedyk 11
9022 BW Mantgum
Advertising Articles Mantgum
(0)
Hearedk 2
8735 HR Itens
0515 333 106
Garages Itens
(0)
Hearedyk 2
8735 HR Itens
0515 333 106
Autokeuringen Itens
(0)
Yndyk 2
8635 VD Boazum
0515 521 110
Auto's And Voertuigen Boazum
(0)
Kleasterdyk 40
8831 Winsum
0517 342 184
Benzinestation Winsum
(0)
Baerderdyk 14
8835 XA Easterlittens
0517 341 458
Loodgieterswerk Easterlittens
(0)
Sibadawei
8734 Easterein
0515 331 280
Benzinestation Easterein
(0)
Gibbeflecht 3
9022 AG Mantgum
Verlichting Mantgum
(0)
Tsjerkebuorren 3
8843 KD Spannum
0517 342 019
Restaurants Spannum
(0)
Spannumerdyk 8
8831 XX Winsum fr
Timmerwerken Winsum fr
(0)
Buorren 7
8636 VA Britswert
058 250 1077
Bedrijfsopleidingen Britswert
(0)
Greate Buorren 25
9024 EJ Weidum
058 251 9219
Goederenvervoer Over De Weg Weidum
(0)
Ivige Leane 28
8631 WB Loenga
0515 423 239
Dansscholen Loenga
(0)
Faldenserwei 30
8834 XJ Baard
058 250 1123
Boekenuitgeverijen Baard
(0)
De Greft 19
9022 CB Mantgum
Rouwartikelen Mantgum
(0)
Wielsterdyk 33
9024 BD Weidum
06 16103040
Bedden En Matrassen Weidum
(0)
Tsjerkebuorren 12
8843 KE Spannum
0517 342 030
Overheidsdiensten Spannum
(0)
Tsjerkebuorren 29
8734 GX Easterein
0515 331 610
Overheidsdiensten Easterein
(0)
Sassingawei 6
8844 KS Hinnaard
0515 331 969
Loodgieterswerk Hinnaard
(0)
Hegedyk 2
9024 EA Weidum
Restaurants Weidum
(0)
Hearedk 34
8735 HS Itens
0515 331 710
Garages Itens
(0)
Buorren 42
8641 WX Rien
0515 521 906
Gespecialiseerde Bouw Rien
(0)
It Hynstewaed 13
8835 XC Easterlittens
0517 341 275
Goederenvervoer Over De Weg Easterlittens
(0)
De Heide 1
8642 WB Lytsewierrum
0515 521 359
Levende Dieren Gh Lytsewierrum
(0)
Aenkommewei 2
8735 HH Itens
0515 332 131
Loodgieterswerk Itens
(0)
De Trochsnijing 6
8635 VA Boazum
Sandblasting Plants Boazum
(0)
Slachtedyk 4
8635 MT Boazum
Sandblasting Plants Boazum
(0)
Wielsterdk 35
9024 BD Weidum
058 251 9202
Kennels Weidum
(0)
Dr Fokkewei 6
9022 BS Mantgum
058 250 1289
Geschenkartikelen Mantgum
(0)
Swannedrift 1
9022 AR Mantgum
058 250 1647
Vertaalbureaus Mantgum
(0)
Fabrykswei 1
8734 HV Easterein
Autodealer Easterein
(0)
S Van Galemawei 21
9022 AC Mantgum
058 250 1745
Krantenuitgeverijen Mantgum
(0)
Dekemawei 12
8834 XB Baard
0517 342 402
Loodgieterswerk Baard
(0)
Om E Terp 21
9022 BD Mantgum
058 250 1629
Kinderopvang Behalve Thuis Mantgum
(0)
De Wal 2
9022 BT Mantgum
058 250 1629
Kinderopvang Mantgum
(0)
Huns 41
8832 KD Húns
Granite Pavers Húns
(0)